Sistem Odası Tasarımı (Kurulumu) Nasıl Yapılır? Nelere Dikkat Edilir? – Detaylı Anlatım. Bilişim altyapısında en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz ki kesintisiz olarak çalışması gereken sistem odalarıdır.

Sistem odası sağlıklı çalışmadığında örneğin odadaki sıcaklık normal aralığın dışına çıktığında olacaklar( yangın, su baskını deprem, yetkisiz kişilerin odaya girişi, odadaki kritik bir cihazın arızası gibi bir olağan dışı durumlarda da benzer sorunlarla karşılaşılacaktır)

Cihazlar sıcaklığın sınır değerlerinde çalışacaklarından cihazların kullanım ömürleri kısalacak, bu da kurumların yeni cihazlar alarak yüz milyarlarca lira zarara uğraması demektir.

Cihazların sıcaklığın sınır değerlerinde çalışması cihazlarda performans sorunları oluşturur. Bu da kurumların otomasyon sistemleri, web siteleri, mail ya da internet trafiği gibi tüm bilişim altyapısının yavaşlamasına neden olacaktır.

Sistem odasında sıcaklığı arttırmamak için yeni sunucular koymanın imkânsız olması demektir. Bu da şu sonuçları doğurur:

 • Yedekleme işlemleri için sistem odasına yeni sunucu koyamayacağımızdan hiçbir bilginin yedeğinin alınamaması demektir.
 • Uzak eğitimde öğrenci sayısının artmasından dolayı alınması gereken yeni sunucuların çalıştırılamaması dolayısıyla uzak eğitimin durması demektir.
 • Mevcut web sunucusu dolduğunda yeni web sunucusu koyamayacağımızdan yeni web sitesi açılması taleplerinin karşılanamaması demektir.
 • Teknolojinin getirdiği olanaklardan öğrencilerin faydalanabilmesi için gerekli altyapının (Örneğin her öğrenciye bir mail adresinin verilmesi) sağlanamaması demektir.
 • Mevcut omurga Switch’in yetersiz gelmesinden dolayı alınacak yeni omurga Switch’in kullanılamaması dolayısıyla kurumun tüm internetinin felç olması demektir.
 • Sunucu sistemleri sınır değerin üzerindeki aşırı sıcak ya da soğuk ortamda otomatik olarak kendini kapatmaktadır. Bunun sonucunda:
  • Merkez kampüs ve merkeze bağlı tüm birimlerin(Meslek Yüksek Okulları, Fakülteler, Lojmanlar …) birbirleriyle ve dış dünyayla ağ bağlantılarının kesilmesi demektir.
  • ÖSYM ile ilgili KPSS, ÖSS, LGS… gibi başvuruların alınamaması demektir.
  • Kurumlardaki personel otomasyon sisteminin çalışmaması dolayısıyla personel maaş-izin, ayniyat takibi… gibi personel ve malzeme takipleriyle ilgili işlemlerin durması demektir.
  • Öğrenci İşleri otomasyonunun çalışmaması dolayısıyla yüksek lisans, uzak eğitim, online kurslar, online kayıt sistemleri not giriş-görüntüleme sistemleri, mezuniyet belgesi gibi belge verilmesi işlemlerinin yapılamaması demektir.
  • VOIP sistemine dayalı telefon görüşmelerinin yapılmaması demektir.
  • Yemekhanelerde kullanılan kartlı geçiş sistemlerinin kullanılamaması demektir.
  • İnternet üzerinden gerek kurumun gerekse dış dünyadaki Kütüphane veritabanlarının kullanılamaması demektir.
  • Kurumların internet sitesinin çalışmamasından dolayı internet üzerinden kurumların tanıtımının yapılamaması, hiçbir haber ve duyurunun yayınlanamaması, hiç bir web sitesinin çalışamaması demektir.
  • Hiç kimsenin maillerine bakamaması yeni mail alıp gönderememesi demektir.
  • İnternet üzerinden araştırmaya dayalı tüm araştırma-geliştirme faaliyetlerinin durması demektir.

 

Özet olarak sunucu bilgisayar – internet – yerel ağ üzerinden verilen tüm hizmetlerin sağlıklı çalışabilmesi için standartlara uygun bir sistem odası şarttır. Unutmayalım ki gözümüzden kaçan ya da önemsemediğimiz ufak bir ayrıntı ilerde bizi çok zora sokabilir, kurumların prestijini sarsabilir, gerek maddi gerekse manevi açıdan onarılması çok güç zararlara uğratabilir.

blank

SİSTEM ODASI NEREDE VE NASIL OLMALIDIR

Sistem Odasının Yeri:

Odanın üstünden veya altından su borusu, kalorifer borusu geçmemeli ve üstünde wc ya da lavabolu bir oda ya da çatı olmamalı.

Su ya da böcek baskını gibi nedenlerden ve gerek pasif soğutmanın sağlanabilmesi gerekse rutubetsiz bir ortam olması için kapalı ve havasız bodrum katlarında olmamalı.

Havadaki nem oranının aşırı yükselmesi veya düşmesi bilgisayar sistemlerine zarar verebilir. Nemin çok az olması, statik elektrik yüklenme ve aktarımlarını arttırarak manyetik teyp ve benzeri bileşenlerde sorunlara yol açabilir. Nem oranının çok yükselmesi ise, bilgisayar sistemlerinizin devrelerinde kısa devrelere kadar uzanan sorunlara neden olabilir. Söz konusu olumsuzlukların önlenebilmesi için yüksek güvenilirlik gerektiren ortamlarda nem düzeyi belirli sınırlar arasında tutulmalı ve nem düzeyinin belirlenen sınırlar dışına çıkması durumunda alarm sistemleri devreye girmelidir.

Su, bilgisayar sistemlerini çok hızlı bir biçimde çalışamaz hale getirebilir. Su ile gelebilecek olası tehlikelere karşı sistem odasına, yükseltilmiş döşeme altına su algılama detektörleri yerleştirilmeli ve alarm sistemleri kurulmalıdır. Şayet binada bir sel tehlikesinden etkilenme ihtimali varsa ya da bina genelinde otomatik yangın söndürme düzeneği kurulu ise, sistem odası zemin kat üzerindeki katlarda bir yerde kurulmalıdır.

Aktif/pasif soğutma sağlanmalıdır. Aktif soğutma klima, havalandırma fanı gibi ekipmanlar kullanılarak yapılır. Sistem odasından bina çıkışındaki klimanın dış ünitesine giden borunun mesafesi Maximum sınırını aşmamalıdır. (Bu mesafe çoğu sistem odası klimaları için yatayda 20 m, dikeyde 7 m’dir)

Pasif soğutmada ise oda sürekli güneş gören bir oda olmamalı. Pencere ve kapısı birlikte açıldığında hava akımı oluşacak şekilde olmalı. Oda kapısı iç içe çift kapıdan oluşmalı. İç kapı odayı dışardan tamamen yalıtmalı. Dış kapı mazgallı(demir parmaklıklı) olmalı, kapı üstünde ve altında (güvenliği bozmayacak şekilde) açıklık olmalı, kapıda ya da camda menfez olmalıdır. Klimalar bozulduğunda ya da yetersiz geldiğinde ya da odada zararlı gaz biriktiğinde sorun giderilene kadar acilen doğal yollarla soğutma ve havalandırma sağlanması için sistem odasının iç kapısının ve penceresinin karşılıklı açılarak en etkin havalandırmanın yapılması gerekir. Bunun için de pencere ve dış kapının gerektiğinde güvenliği bozmadan açık bırakılabilecek şekilde mazgallı olarak yapılması gerekir. Kapının dış tarafı mazgallı iç tarafı ise tamamen izolasyonlu olacak ve havalandırma için izolasyonlu kapı açık bırakılsa bile dış taraftaki mazgallı kapı güvenliği sağlamış olacaktır.

Sistem yöneticisinin odası sistem odasına yakın olmalı. Sistem yöneticisinin sürekli sistem odasına gitmesi gerekeceğinden zamandan kazanması ve ara Switch’lere uğramadan direk ana Switch’e bağlanabilmesi için sistem odasının yakınında bulunmalıdır. Ayrıca bu sayede sistem yöneticisi sistem odası ve çevresindeki olağan dışı durumlardan da en kısa sürede haberdar olabilecektir.

Sistem odası binasında yıldırımlara karşı paratoner kurulmalı ve kablolaması sistem odasından uzakta olmalı.

Yıldırımlar, ani gerilim dalgalanmaları yaratarak bilgisayar sistemlerine zarar verebilirler. Yıldırım paratonere çarptığı andan toprakla buluşana kadar akım geçen tüm yol güzargahı üzerinde büyük bir manyetik alan yaratır. Bunun etkisini en aza indirmek için, sistem odası, paratoner kablosunun geçtiği yere yakın olmamalıdır.

Diğer binalardan gelen fiber optik kablonun kolaylıkla sistem odasına giriş yolu bulunmalı. (Bu tip kabloları döşerken özellikle dik açı ile kıvrılmaları önlemeli, bunun için yaklaşık 5 cm yarıçaplı dairesel dönme ile bükülmeler sağlanmalıdır.)

Deprem risklerini en aza indirmek için binanın depreme karşı dayanıklı olduğundan emin olunması ve çok yüksek katlarda bilgi işlem sistem odalarının tesis edilmemesi gerekmektedir.

Sistem odaları, özellikle doğal gaz ve yanıcı bileşenlerin depolandığı yerlerden uzakta tesis edilmelidir. Patlama riskine karşı sistem odaları duvarları dayanıklı hale getirilmelidir.

Telefon santrali ve Telekom cihazları gibi dış unsurlar kesinlikle sistem odasına alınmamalı.

Sistem Odasının İnşaat Özellikleri:

Duvarlar, ikiyüzlü alçıpan kaplı taşyünü ile kaplanmış olmalıdır.

Neme ve yangına dayanım standartlarına sahip akustik özellikler sağlayan (ses yalıtımı ve ses yutma), taş yünü asma tavan plakaları kullanılmalıdır.

Yükseltilmiş taban tesis edilmelidir. Uygulanacak döşemenin üzerine yerleştirilecek malzemeyi emniyetle taşıyabilecek noktasal ve yayılı yük mukavemetine sahip taşıyıcı ayaklar tesis edilmelidir. Antistatik zemin kaplaması yapılmalıdır. (Epoxy boya ile Epoksi Anti-Statik Kaplama yapılabilir)

Oda zeminindeki yükseltilmiş taban soğuk hava akışına imkan verecek şekilde bir yükseklikte (asgari 50 cm) döşeme yapılmalıdır. Kullanılacak döşeme malzemeleri kabinlerdeki tam dolu olma durumu göz önünde tutularak 1500 KG kadar basınca dayanabilecek sağlamlıkta seçilmelidir. Zemin altında karoları tutan destek ayakları mümkün olduğunca kabin ayaklarının basacağı noktaların altına veya yakınına konarak kabin yüklerinin taşınması kolaylaştırılmalıdır. Kabinlerin sallanması gibi ihtimallere karşı bu ayaklar yerlerinden kolayca oynamayacak ve birbirine destek olabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

Yangına dayanaklı çelik kapı bulunmalıdır. Kapı girişlerinin olabildiğince dayanıklı kilitler ile korunması sağlanmalıdır.

Suya ve ısıya karşı iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır.

Depreme karşı raflar duvarlara zincir ya da klipslerle monte edilmelidir.

Klimalar ve soğutma:

Sistem odalarının sıcaklık seviyelerinin 18-22 derece arasında olması normaldir. Bu değerlerin altı ve üst değerleri sistemlere zarar verecektir.

Bilgisayar sistemlerinizi duvarlara çok yakın yerleştirmemeye özen gösterin. Böylece hava akimini engellememiş olursunuz. Sistemler önden sıcak havayı alır ve arkadan verir. Bu yüzden duvara yakın yerleştirdiğiniz takdirde, havalandırmayı engelleyerek bilgisayarlarınızın iç sıcaklıklarının yükselmesine neden olabilirsiniz. Bilgisayarlarının her kenarının duvardan 15-20 cm açıkta olmasını önerilir.

Kablolamaların hava akimini engellemeyecek şekilde yapılmasını ve özellikle fanlara gelmeyecek şekilde düzenleyiniz.

Yükseltilmiş tabanlar, sistem odasını soğuturken kacak noktadırlar. Özellikle sistem odasının çevresindeki sıcak havayı sistem odasına taşırlar. Bunun için yalıtımı iyi yapın.

Sistem odasında pencere varsa pencereleri filmle kaplayınız. Hem güvenlik açısından (dışardan görünmesi engellenmiş olur) hem de sıcaklığı engeller.

Sistem odası büyüklüğüne ve cihazların ısı üretme miktarları göz önüne alınarak yedekli olarak çalışacak Hassas kontrollü (havanın yükseltilmiş taban altına üflenmesi) veya split klimaların temini yapılmalıdır. Kurulacak tertibatın kapasitesi, odada bulunan cihazların güç tüketimleri toplanarak belirlenir. (10 KW güç tüketen bir kabinin ürettiği sıcaklığı düşürmek için de 10 KW soğutma kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır.)

Önerilen Klimaların Restart (elektrik kesintilerinde kapanan klimanın elektrik geldiğinde herhangi bir müdahale olmadan tekrar çalışması.) özelliği bulunmalıdır.

ANSI/TIA/EIA-942 standardı, soğutmada en öncelikli yapılması gereken çalışmayı, kabinlerin yerleşimlerinin düzenlenmesi olarak ortaya koymaktadır. Kabin yerleşimleri yapılırken kabin sıraları arasında soğuk ve sıcak hava koridorları oluşturmaya dikkat edilmelidir. Serverlar önden soğuk hava emip, arkalarından sıcak hava atacakları için kabin sıralarının yerleşimlerinde Serverların önleri aynı koridorda, arkaları ise bir başka koridorda toplanmalıdır. Yükseltilmiş taban kullanarak zemindeki boşluğa soğuk hava basılmalı, soğuk hava koridoru olarak belirlenen kabin sıraları arasındaki koridorların zeminlerine yerleştirilecek ızgaralardan soğuk havanın yükseltilmiş zeminden çıkıp Serverların önlerinden Server içlerine emilmesine imkan verilmeli, Server içinde ısınan sıcak havanın ise Server arkasından sıcak hava için belirlenen koridora atılması sağlanmalıdır. Sıcak hava koridorunda toplanacak hava yükseleceği için bu koridorların tavanlarından bu hava emilerek soğutma düzeneğine tekrar soğutulmak üzere gönderilecek şekilde bir hava devri daim sistemi kurulmalıdır. Koridorlar arasında sıcak ve soğuk havanın karışmasına imkan verecek boşluklar bulundurulmamalıdır.

Data ve elektrik kablolama düzeneği yükseltilmiş zeminin içinden yapılırken bunların kabin sıralarına dağıtımlarında Data ve iletişim kablolarının sıcak hava koridoru altına yapılacak kanallarla, elektrik kablolarının da soğuk hava koridoru altına yapılacak kanallarla olacak şekilde planlama yapılmalıdır.

Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemi:

Bilgisayar sistemleri yangına karsı oldukça zayıf bir korunmaya sahiptirler. Yangın bilgisayarları doğrudan yakarak zarar veremese bile, yüksek sıcaklık sabit disklerin ve kartlar üzerindeki tüm lehimlerin erimesine neden olabilir.

1980’lerin sonunda Halon gazı temelli yangın söndürücülerin, sistem odalarının yangın korumasında uygun olduğu düşünülmekteydi. Halon gazı, ateşin kimyasal reaksiyonunu keserek yangını söndürmekte, su gibi elektrik iletkenliği özelliği de göstermemektedir. Ancak Halon gazı boğucu niteliktedir, ölümlere sebebiyet verebilir. Ayrıca ozona zarar vermemek amacıyla karbondioksit (CO2) temelli söndürücülerde kullanılabilmektedir.

Öncelikle sistemleri acilen kapatınız (düğmesinden değil) Bu konuda önceden hangi sistemlerin hangi sırada ve kimler tarafından kapatılacağını biliniz ve zaman zaman bunu test ediniz.

Sistemleri kapattıktan sonra Elektrik sistemlerini devre dışı bırakınız (şalterleri kapatın)

Taşınabilir yangın söndürücünün kapıya olabildiğince yakın olmasını ve sistem odasına girme yetkisine sahip personelin bu söndürücüyü kullanabilme konusunda yeterli deneyim sahibi olmalıdır.

Yangın söndürücünüzün yeniden doldurulması gerekip gerekmediğine ilişkin durumunu aylık olarak kontrol ediniz. Göstergelerinde kontrol edilmesini hatırlatalım. Bu konuyu şirketinizin İdari isler departmanına bırakmamanızı öneririm.

Eğer otomatik bir yangın alarm sisteminiz varsa, sistemin yanlış alarm ve acil durumlarda durdurulabilir olduğunu denetleyiniz. Çalışır gözükür ama çalışmaz!

Yakın çevrede, yangını ya da yanlış alarmı fark edenlerin kullanabilecekleri bir telefonun bulunmasını sağlayınız. Yanına itfaiyenin ve polisin acil numaralarını da yazmayı ihmal etmeyin.

Yangın algılama ve alarm sistemleri kullanılmalıdır. Hem elle hem de otomatik olarak yapılan yangın söndürme sistemleri/cihazları kullanılmalıdır.

Yangın söndürücü olarak halon gazı kullanılmamalı(Karbondioksit olabilir).

Eğer sistem odası yakınlarında su ile söndürme sistemi varsa suyun elektronik cihazlara vereceği zarar için gerekli tedbirler alınmalı. Yangın durumunda sistem odasına suyla müdahale edilmemesi için ilgili personeller eğitilmeli ve gerekli uyarı yazıları yazılmalı.

Sıcaklık alarmı yerleştirilerek 10-30 derece dışında alarm vermesi sağlanmalı.

Duman Algılama Sistemleri:

Duman, bilgisayar sistemlerine derinden zarar verir. Bilgisayar disklerinin kafalarına, optik disklere ve teyp sürücülerine etki eder.

Sistem odasında sigara içmelerine izin vermeyiniz. Sistem odasına mutlaka duman detektörleri yerleştiriniz. Aylık olarak test etmelisiniz.

Yükseltilmiş zeminin olduğu odalarda zeminin altına, alçaltılmış tavanın olduğu odalarda tavanın üstüne duman detektörleri yerleştirmelisiniz.

Uygun olduğu takdirde, hem zeminin altına hem de tavanın üzerine detektör yerleştirmekten kaçınmayınız.

Dumanın kaynağı: hava kirliliği, arızalı cihazlar, jeneratör ya da bina ısıtmasında kullanılan yakıt gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.

Duman, bilgisayar disklerinin, optik disklerin ve ayrıca teyp sürücülerinin okuyucu/yazıcı kafalarına olumsuz etki eder.

Dumanın etkilerinden korunmak ve zamanında müdahale edebilmek için sistem odalarına yükseltilmiş taban ve alçaltılmış tavan aralarına duman algılama detektörleri yerleştirilmesi gerekmektedir.

Su ve Nem Algılama Sistemleri:

Su, sistemlerinizin en büyük tehlikesidir. Hem kısa devre yaparak daha büyük tehlikelere neden olabileceği gibi sistem içinde zararda verebilirler.

Sistem odanızın taban ve tavanlarına su detektörleri yerleştiriniz.

Sistem odanızda açılabilir pencere olmamasına dikkat ediniz.

Sistem odanıza bir sıcaklık ve nem alarmı yerleştirerek çok sıcak ve çok soğuk durumlarda alarmların oluşturulmasını sağlayınız.

Nem oranı %10 ila %40 arasının dışında olduğunda alarm verecek sistem kurulmalı.

Su, bilgisayarlar için hızla bir tehdit haline geleceğinden iki farklı su detektörü kullanmalı. Birinci düzeyde (daha alçakta) suyu fark edip alarmı çalıştıracak bir detektör, ikinci düzeyde (daha yüksekte) ise elektriği kesecek ve bilgisayar sistemlerinin elektrik bağlantısını sonlandıracak bir detektör-alarm düzeneği kullanılmalı.

Tozdan Korunma:

Duman gibi, toz da disk kafalarında birikerek disklerinizi çalışmaz hale getirebilir. Uzun vadede hem kayıt kafasına hem de disk kayıt ortamına birikerek onları çalışmaz hale getirir ve bir anda verilerinize ulaşamazsınız.

Havada bulunan tozun büyük bölümü elektriksel olarak iletkendir. Birçok bilgisayar sistemlerinde, soğutma vantilatörleri aracılığı ile hava sistem içerisinde çekilmekte ve arkadaki fanlardan dışarıya atılmaktadır. Bu hava alışverişi sırasında havanın içinde bulunan tozlar sistemlerin içinde kalabilir ve zamanla temizlik yapılmadığı durumlarda birikerek zararlı olmaya başlarlar.

Sistem odanızı olabildiğince tozdan arındırınız. Özellikle yükseltilmiş tabanlara dikkat edin. Sistem odasına girerken ayakkabılarınızı temizlemenizi öneririm. Odaya ne kadar az giriş olursa o kadar iyi. Ayrıca odanın tabanını haftada bir paspaslamayı unutmayın.

Eğer bilgisayarlarınızın hava filtreleri varsa, periyodik olarak değiştiriniz ya da temizlenebilir türde ise temizleyiniz.

Bilgisayar sistemlerinin temizliğinde kullanmak üzere bir kompresör edininiz ve periyodik olarak kullanılmasını sağlayınız.

Tozlu ortamlar hard disk, optik disk ve manyetik disklere zarar verebilmekte elektronik sistemlerin aşırı ısınmasına yol açabilmektedir. Bundan dolayı sistem odasının tozdan arındırılmış olması, kabinetler ve sistemlerde filtreler kullanılması gerekmektedir.

Tozların temizliği için dışa üflemeli ve içe emmeli kompresör alınmalı.

Böcek ilaç ve tabletleri alınarak sistem odasında örümcek, sinek vb böceklerin varlığı engellenmeli.

Doğal Afetlerden Korunma:

-Deprem

Özellikle ülkemizin bir deprem kuşağında olduğunun hatırlanmasıyla bu konuda binanın sağlamlığı ile doğru orantılıdır. Ancak depremler her zaman yıkıcı olmaz. Bu yüzden deprem sırasında ki sallantılardan sistemlerin etkilenmemesi sizin sorumluluğunuzdadır.

Sistemlerinizi kabinlere montaj ediniz. -Kabinlerin altındaki tekerlekleri sabitleyiniz. Böylece hareket etmelerini engellemiş olursunuz. Sabitlenmemiş hiçbir sistemin olmadığından emin olun. Özellikle küçük Switchler, modemler konusunu göz ardı etmeyin.

-Patlama

Bilgisayar sistemleri patlamaz ama bina içindeki doğal gaz ve benzeri yanıcı bileşenlerden dolayı binanınız dolasıyla bilgisayar sistemleriniz zarar görebilir.

Sistem odanızın yerini, patlama için merkez olabilecek istasyonlardan uzak olacak biçimde seçiniz.

Yedeklerinizi patlamaya dayanabilecek kasalar içerisinde, ya da daha iyisi bina dışında güvenli mekanlarda saklayınız.

-Yıldırım

Yıldırımlar, ani gerilim dalgalanmaları yaratarak bilgisayar sistemlerinize zarar verebilirler. Eğer binanızın paratoneri varsa, yıldırım paratonere çarptığı andan toprakla buluşana kadar akım geçen tüm yol üzerinde ciddi bir manyetik alan yaratır.

Sistem odanızın, paratoner sisteminin geçtiği kablolamadan etkilenmeyecek bir yere kurunuz.

Binanızı paratoner ya da paratoner çerçeve sistemleri ile kaplayınız. Özellikle çelik konstrüksiyon üzerine kurulmuş olan binalarda konstrüksiyonların her köşesini topraklama yaparak kafes sistemi oluşturarak yıldırımlara engel olabilirsiniz.

Böcekler:

Her turlu haşarat sistemlerinize zarar verebilirler. Özellikle temiz olmayan sistemlerde oluşan örümcekler bir toz toplama istasyonu hale gelirler.

Yükseltilmiş taban ve tavanların yalıtımlarına dikkat edilmelidir. Özellikle kemirgen türü böcekler kabloları kemirerek zararlı olabilirler.

İlaçlama ya da tabletlerle böceklere karşı önlem aliniz. Bunu binanın her yerinde uygulamalısınız. Network kabloları ya da fiber optik kabloların zarar görmesi kesintiye neden olacaktır. İdari isler departmanı ile ortaklaşa çalışma yapmanız faydalı olacaktır.

Kablolama ve Topraklama Tesisatı:

Data ve elektrik kablolama için TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş kablo kanalları kullanılmalıdır.

Tüm kanallar bölmeli olmalıdır. Kuvvetli akım ve zayıf akım kabloları ayrı ayrı bölmelerden geçirilmelidir.

Tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri metal pano karkasları kablo rafları, mekanik tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları topraklanmalıdır.

Topraklama sistemleri Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalıdır.

Tüm elektrik uçlarının mutlaka UPS’ten gelmesi sağlanmalıdır. UPS de jeneratöre bağlı olmalıdır. Tesis edilecek kesintisiz güç kaynağı yedekli olmalı, Sistem odası içinde yer alan bilgisayar, sunucu ile network aktif cihazlarını elektrik kesilmesi durumunda tam yükte en az 15 (onbeş) dakika beslemelidir.

Genelde tüm sistem odası, özelde de Data kablolarının seçiminde yanmaya karşı dayanıklı kablolar seçilmesi, yangının büyümesini önlemede etkili olacaktır. Çıkabilecek yangın için en iyi yayılma yolu ve yakıt kaynağı Data kablolarıdır.

Kablolama kabin üstlerinden yapılmalıdır. Kabin üstlerinden kablolama yapmanın en büyük avantajı değişikliklere daha uygun olması ve kolay yönetilebilir olmasıdır. Ayrıca zemindeki soğuk hava için bir engel de değildir. Dezavantajı kabinlerin üstünde kablolar görünürse kötü görünüm oluşturmasıdır. Bu yüzden bu kanalların olabildiğince kabloları gizlemesi gerekmektedir.

Kablolama mutlaka yapısal kablolamaya uygun yapılmalıdır. Yapısal kablolamanın getirdiği kolay yönetilebilirlik, esneklik, sorun giderme ve bilgi aktarımı avantajlarından yararlanılmalıdır.

Kablolara kolay erişilebilir ve değişiklikler kolay yapılabilir olmalıdır. Kabloların kabin içinde geçiş yolları iyi düzenlenmeli hava akışına engel olacak bir yapıda olmamasına dikkat edilmelidir.

Kablolar döşenirken kıvrılmalara izin verilmemeli, 90 derecelik keskin dönüşler daha yumuşak şekilde yapılmalıdır. Kabloların kırılmalarını veya dışlarındaki muhafazasına zarar verecek keskin kenarlar üzerinden geçmelerini engelleyecek malzemeler kullanılmalıdır.

Kablolamada enerji kabloları ile Data kablolarını aynı kablo düzenleyici (organizer) içinden geçirmek yerine kabinin bir tarafını enerji bir tarafını Data için kullanmak enerji kablosunun Datayı etkilemesini önlemek açısından daha doğru olacaktır.

Kabinler yerde sabit ayaklarda durmalı küçük sarsıntılarda ileri geri hareket etmelerini engelleyecek bir yapı oluşturulmalıdır. Deprem vb.. durumlarda devrilme yer değiştirme vb.. ihtimaller düşünülerek yerleşim yapılmalı, kablo bağlantıları çok gergin tutulmamalıdır.

Kablolamada kullanılacak materyallerde 10Gbit desteği mutlaka sağlanmalı ve bakır kablolarda Cat6’dan aşağı kablo kullanılmamalıdır.

Kablo sonlandırmaları olabildiğince sağlıklı yapılmalı gerekirse sonlandırma yapıldıktan sonra kabloda performans ölçme cihazlarıyla test yapılmalıdır.

Manyetik alanın yüksek olacağı yerlerde mutlaka fiber kablo kullanılmalı, manyetik alandan etkilenmediği için böyle noktalarda verileri fiber ile taşımalıdır.

Bütün kabinler ile odanın merkezi bir yerine konulacak kabin arasında patch paneller üzerinden bağlantılar kurulması kablolamada büyük esneklik kazandıracağından önemlidir.

Storage kurulumu olabileceği dikkate alınarak kablolama yapılması gerekmektedir. SAN cihazları, disk shelf’leri vb ürünler için patch kabinlerinin yanısıra ayrı kabinler tahsis edilmeli ve Server kabinleri ile bunlar arasına fiber patch’paneller üzerinden bağlantılar toplanmalıdır. Böyle bir çalışma ile istediğimiz kabindeki Server ile storage arasına SAN bağlantısını FC protokoluyla taşıma imkanına kavuşmuş oluruz.

Elektriksel Gürültü:

Motorlar, fanlar ve bazı hizmet birimleri ürettikleri elektriksel gürültü nedeniyle diger bilgisayar sistemlerine zarar verebilirler. Gürültü, hava yoluyla ya da birbirine yakın güç kabloları aracılıgı ile tasınabilir.

Bilgisayar sistemlerinize güç sağlayan devre üzerinde büyük bir başka cihazın çalışmamasını garanti ediniz.

Tüm kabinlerinize ayrı güç ve toprak kablolaması yaptırınız.

Bilgisayar sisteminizin güç kaynağına bir hat filtresi ekletiniz.

Cep telefonları, walkie-talkie’ler ve her türlü radyo alıcı ve vericileri bilgisayar sistemlerine zarar verir. Özellikle güçlü vericiler, bilgisayar sistemlerinize kalıcı zararlar verebilirler.

Her türlü alıcı ve verici, bilgisayar sistemlerinden, kablolardan ve çevre birimlerinden en az 2.5m uzakta tutulmalıdır.

Titreşim:

Titreşim, uzun sürede bilgisayar sistemlerine zarar verebilir.

Sistemlerinizi kabinler içine monte ederken sabitlemeyi çok iyi yapmalısınız. Vidalamanın sağlam olmasına dikkat ediniz.

Kabloları sistemlerinizin üzerine birşey koymayınız hatta kabloları bile !

Yiyecek ve İçecek:

Sistem odası içine kesinlikle yiyecek ve içecekle girilmemelidir. Özellikle gece çalışmaları sırasında bu tur kazalar her şeyi berbat edebilir.

Bilinçli Saldırılar:

Sistem odasının taban yada tavanı duvarla bölünmüş değildir. Bu yüzden buralardan gelebilecek tehlikelere karsı dikkatli olmalısınız. En iyisi buraları duvar örmekle girişlere engel olabilirsiniz.

Tabii sistem odalarının kapılarını da kontrol altına almalısınız.

Pencerelerin sistem odaları için ne kadar tehlikeli olduklarını bir kez daha güvenlik açısından tekrarlamış olalım. Yönetici olarak.

 • Bina ve sistem odası elektrik sistemine hakim olun. Topraklamayı sakın ihmal etmeyin!
 • İdari işler departmanı ile ortaklaşa hareket etmelisiniz.
 • Sistem odasına, ısı-hareket-nem gibi bilgileri kontrol eden ve aşırı durumlarda SMS atan sistemler kurun.
 • Acil durum eylem planınız olsun ve sistemlerinizin kapanma sırasını belirleyin.
 • UPS ve Jeneratör sistemlerinin kontrol ve bakımlarını asla ihmal etmeyin.

 

Sistem odası izleme/takip sistemi:

IP Kamera ile izleme sistemi kurulmalı. Odanın durumu, giriş çıkışları ve yapılan işlemler kameralarla kayıt altına alınmalıdır.

Uyarı sistemlerindeki bilgiler SMS ile cep telefonlarına kadar ulaştırılabilir olmalıdır.

Yedeklilik ve Farklı Yol Kullanımı:

Gerek elektrik gerek Data kablolarında mutlaka ana bağlantıların yedekli olarak çekilmesine önem verilmelidir.

Kabloların yedekliliğinin yanında yedek kabloların sistem odasına farklı bir güzergahtan girişlerinin sağlanması fiziksel olarak bir kablo güzergahında meydana gelebilecek bir sorunda yedek kablonun zarar görmemesini sağlamış olacaktır.

Kullanılan cihazların yedekliliğindede N+1 kuralına (yani en az bir yedek bulundurma) uygun hareket etmelidir. Network aktif cihazları ve güç kaynakları buna örnek olarak verilebilir. Bu maliyeti arttırıcı bir etken olsa da sorun anında iş kesintilerine karşı önemli bir tedbir sayılabilir.

Sistem odasına Teknik Destek ve Bakım İçin Firmaların Sorumlulukları:

Yüklenici firma Sistem odalarında tesis edilecek tüm malzemelerin sağlam ve çalışır vaziyette kurulumunu ve entegrasyonunu eksiksiz yapmalıdır. Yapılan tüm işlerle ilgili proje dosyalarını, proje çizimleri ve gerekli tüm ayrıntılı bilgi ve garanti belgeleri ile birlikte teslim etmelidir.

SİSTEM ODASI TASARIMI

 • Sistem odalarını kurarken önceden planlama yapılmalıdır.
 • Sistem odasında sistemlerin kabinlerin yerleştirilmesini kâğıt üzerinde yapılmalı ve ileride büyüme ve genişleme şartları göz önünde bulunulmalıdır.
 • Sistem odasının topraklaması binanın topraklamasından ayrı olarak yapılmalıdır.
 • Sistem odasının elektrik dağıtım panolarının ayrı olması ve mümkünse kat panolarından ayrı olarak direkt girişten beslenmelidir.
 • Sistem odasına, sıcaklık-nem-giriş kontrol sistemleri kurulmalı ve kontrol dışı durumlarda SMS ile uyarı sistemleri ile desteklenmelidir.
 • Sistem odasına kesinlikle güvenlik kameraları yerleştirilmelidir. Özellikle mesai saatleri dışında girişler olduğunda alarm ve SMS ile uyarı sistemleri kurulmalıdır.
 • SMS ile uyarı sistemlerinin çalışır olduğunu gözlemlemek için belli saatlerde sistemden olağan mesajlar atılmalıdır. SMS sisteminin çalıştığının da kontrol edilmesi gerekir.
 • Sistem odasının soğutulması için klima sistemlerinin tabandan soğutma sistemli olmasını tercih ediniz. Split ya da kabin tipi klimalar hava sirkülasyonlarında sağlıklı sonuçlar vermez. Ayrıca bu klimalarında elektrik sistemleri ayrı olmalıdır. Klima bakımlarını zamanında yaptırmanız gerekir. Bu işlemleri idari işler departmanı ile ortaklaşa ya da BT olarak kendi başınıza yaptırabilirsiniz.
 • Sistem odasının UPS’i mümkünse bina sistemi ile ayrı olmalıdır. Bu durumda BT’ye iki UPS sisteminin kontrol etme sorumluluğu getireceğini de unutmamak lazım. Bina jeneratör sisteminin çalışır durumda olması sistem odalarının güvenliği için önemli olduğunu kesinlikle unutmayınız. Jeneratörün bakimi hatta mazotunun çalışıp çalışmadığını da BT sorumluluğundadır. Bu yüzden İdari işler departmanına bırakmamakta fayda var. Bina içindeki genel güvenlik elemanları özellikle mesai saatleri dışında olabilecek acil durumlarda sistem odasına girebilecekleri için (yetkili BT personeli gelene kadar) yetki verilmesi uygun olacaktır.
 • Özellikle elektrik kesintilerinde UPS’in devreye girmemesi ya da jeneratörün devreye girmemesi durumlarının da kontrol altına alınması gerekmektedir. Mesai saatleri dışında güvenlik elemanlarının bu tur durumlarda isik-ses ile uyarılmaları uygun olacaktır.
 • UPS akülerinin şarjlı olmasına ve elektrik kesildiğinde ne kadar zaman dayanacaklarını kontrol altında tutunuz. Elektrik kesintilerinin ya da gerilim değişimlerinin çok olduğu yerlerde UPS aküleri zamanla etkilerini kaybedebilirler.
 • Kapı giriş kontrol sisteminin ve kartların özellikle sistem odasına giriş yapan elemanların ayrılması durumda güncellenmesi atlanmamalıdır.