Yapısal Kablolama

YAPISAL KABLOLAMA HİZMETİ

Yapısal Kablolama Nedir ?
Yapısal kablolama sistemi, bir binanın ses, veri, görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarm, güvenlik girişi, yangın alarmı, enerji sistemi gibi) birbirine entegre eden kablolama ve bağlantı ürünlerinin oluşturduğu yönetilebilmeye ve genişlemeye imkan sağlayan bir yapıdır.

Yapısal Kablolama
Küreselleşen dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altında çalışmanın yanında artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek durumunda olan ürün ve hizmet sunan kuruluşlar; etkin bilişim sistemlerini kullanmak zorundadır. Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktif bilişim sistem ve donanımları da bu özellikleri destekleyecek fonksiyonel altyapılara ihtiyaç duyar.

Yapısal Kablolama Standartları
Yapısal kablolama sistemleri bakır ve/veya fiberotik kablolar kullanılarak gerçekleştirilir. Kablo türüne karar verirken, amaca uygun hız ve bant genişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet gibi etkenler de göz önüne alınmalıdır.

Bakır Kablolama Sistemleri
Yatay kablolama sistemleri en fazla 100 mt. kanal özelliğine sahip olmalıdır. Kanal uzunluğu; yatay kablo ve ara kablolar dahil, uçtan uca mesafeyi içermektedir. Günümüzde yatay kablolama sistemi için yaygın olarak Cat5, Ca5e, Cat6, Cat7 standartlarında bakır ürünler kullanılmaktadır.

Fiber Optik Kablolama Sistemleri (F/O)
F/O kablolar yaygın olarak bina omurga sistemeri ve kampüs omurg sistemleri oluşturulmasında kullanılmaktadır. Yakın zamanda yatay kablolama sistemi olarak bakır sisteminin yerine geçeceği düşünülmekle beraber, henüz toplam maliyet açısından uygun değildir. Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modunda iletilmektedir. Fiber optik sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar; multimode (MM) ve singlemode (SM) sistemlerdir.

Topraklama
Astek Bilişim, enerji altyapı sistemlerinin kurulumun yanı sıra gerekli topraklama sistemlerinin de kurulumunu yapmakta, mevcut sistemlerin de ölçüm ve iyileştirmelerini sağlamaktadır. Konu ile ilgili gerekli meger benzeri ölçü aletleri kullanılmakta, standart çalışma teknikleri ve yöntemleri uygulanmaktadır. Aynı şekilde enerji sistemlerinin ölçüm ve analizleri yapılmakta, raporlanarak gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca şebekeden kaynaklanan nötr sorunlarının giderilmesi için de değişik yöntemler uygulanmaktadır.

Bunun için bulunduğunuz yerden 0212 320 81 33 numaralı telefon hattını arayarak bizden destek alabilirsiniz.

man picture

Copyright © 2020Astek Bilişim Hizmetleriall right reserved.